pečeme pro psy

pečeme pro psy

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.
Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Kdo je správce? 
 
Jsem Ing. Jana Kubiszová, Tyra 170, 73961 Třinec, IČ: 05941105 a provozuji webovou stránku www.psikeksik.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
 
Kontaktní údaje
 
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat emailem nebo telefonicky: info@psikeksik.cz nebo jana@zrzavalis.cz, tel.: +420 792 377 248
 
Prohlášení
 
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

 

 Přehled zpracovávaných osobních údajů a účelu zpracování

1) Účel zpracování: marketing – zasílání novinek z blogu www.psikeksik.cz a dalších obchodních sdělení Psího keksíku nebo podstránky Zrzavé Lis

Právní titul: pokud nejste mým  zákazníkem pak vám zasílám obchodní sdělení pouze na základě vašeho výslovného souhlasu;  jestli již jste mým zákazníkem, pak vám obchodní sdělení zasílám z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají.
Zpracovatel: www.mailerlite.com
Zpracovávané osobní údaje: jméno, emailová adresa, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte
Zdroj: registrační formulář na webu
Zahrnuje profilování: NE

2) Účel zpracování: zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy

Právní titul: zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy
Zpracovatel: www.simpleshop.cz, www.mailerlite.com
Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa, telefon – kontakty potřebné pro zaslání produktů fyzických nebo elektronických
Zdroj: objednávkový formulář na webu
Zahrnuje profilování: NE

3) Účel zpracování: zaslání ebooků zdarma z blogu www.psikeksik.cz a žádosti o zaslání zpětné vazby na ebook včetně nabídky na přihlášení k odběru článků z blogu www.psikeksik.cz

Právní titul: výslovný souhlas osob, jejichž údaje zpracovávám
Zpracovatel: www.mailerlite.com
Zpracovávané osobní údaje: jméno, emailová adresa
Zdroj: registrační formulář na webu
Zahrnuje profilování: NE

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu 5 let – počínaje od prvního dne následujícího roku po zapsání do databáze anebo udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás vyzvu k znovu udělení souhlasu, pokud tak neučiníte do 10 dnů od vyzvání, vaše osobní údaje již nebudou dále používány. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.
 
Cookies
 
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
 
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.
 
Předání osobních údajů třetím osobám
 
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: MioWeb, Mailerlite, Simpleshop.
 
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 
Předávání dat mimo Evropskou unii
 
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@psikeksik.cz nebo jana@zrzavalis.cz.
 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 
Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe a ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30dní.
 
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po hůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 
Mlčenlivost
 
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů ze dne 13.2.2018.

 

V Třinci, Ing. Jana Kubiszová, 22.5.2018